Проєкти рішень сесії

Про продаж у власність земельної ділянки громадянину Дошаку Роману Зеноновичу


проєкт опубліковано 13.08.2022

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

дев’ятнадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

     

__________

м. Червоноград

                          № ______

     

Про продаж у власність

земельної ділянки громадянину

Дошаку Роману Зеноновичу

 

Розглянувши клопотання громадянина Дошака Романа Зеноновича про продаж земельної ділянки, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про Державний земельний кадастр» вiд 07.07.2011 №3613-VI, та вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рецензією          №                на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, Червоноградська мiська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Продати у власність громадянину Дошаку Роману Зеноновичу земельну ділянку площею 0,0026 га, для обслуговування магазину (КВЦПЗД – 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), в м. Соснівка, вул. Галицька, 6а-1, за ціною грн (       грн.       коп.) без врахування ПДВ. Зарахувати до ціни продажу земельної ділянки сплачений авансовий внесок у сумі 3202,12 грн. (три тисячі двісті дві гривні, 12 коп.),

кадастровий номер земельної ділянки – 4611870400:01:005:0001.

  1. Громадянину Дошаку Роману Зеноновичу забезпечити припинення права оренди земельної ділянки, оформлення, укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення та державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.
  2. Уповноважити першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І. на підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки з покупцем згідно даного рішення.
  3. Витрати на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки віднести за рахунок покупця земельної ділянки.
  4. Громадянину Дошаку Роману Зеноновичу забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж в охоронних зонах, згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод для їх ремонту, обслуговування, дотримуватися правил використання земель при будівництві нових.
  5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.).

 

 

Міський голова                                                                      Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ