Управлiння мiстобудування та архiтектури

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення «Детального плану території в урочищі "Грушів"ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення «Детального плану території в урочищі "Грушів" за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області» та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території в урочищі "Грушів" за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області"(далі –   ДПТ ) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт про СЕО).

Замовником проекту ДПТ та Звіту про СЕО є Червоноградська міська рада, згідно рішення № 1431 від 29.09.2022 року.

У проекті ДПТ опрацьовано територію площею 13,4954 га, яка розташована за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади.

ДПТ розробляється з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 4624886600:03:000:0827 із "земель запасу" сільськогосподарського призначення на землі "для культурно-оздоровчих потреб, реакційних, спортивних і туристичних цілей".

У звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО та виконавця, зміст та основні цілі   ДПТ, характеристику поточного стану довкілля  та прогнозні зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля та інша інформація згідно ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Червоноградська міська рада Львівської області.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) Дата початку та строки здійснення процедури:

відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні"  громадське обговорення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради - https://www.chg.gov.ua/  на головній сторінці веб-сайту;  https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue  в розділі "Управління інформує" та виходу публікації у двох друкованих засобах масової інформації, та триватиме з  22.12.2022 р. по 20.01.2022 р.

б) Способи участі громадськості:

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до ДПТ та Звіту про СЕО. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в) Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

громадські слухання Звіту про СЕО та ДПТ відбудуться 11.01.2023 року о 10:30 год, за адресою: с. Сілць, вул. Центрдбна,59 у приміщенні адміністративної будівлі колишньої сільської ради.

г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

управління містобудування та архітектури Червоноградської міської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. (03249) 32000, 38293) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради в розділі в розділі "Управління інформує" https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue 

ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Червоноградська міська рада (80100, Львівська обл., Червоноградський р-н, м.Червоноград, пр.Шевченка, 19,  ел., адреса: info@chg.gov.ua

Зауваження та пропозиції подаються у межах строку проведення громадського обговорення з 29.12.2022 р. по 27.01.2023 р.

Пропозиції та зауваження, що поступили після встановленого терміну, не розглядаються.

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

управління містобудування та архітектури Червоноградської міської ради (м.Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. (03249) 32000, 38293) та на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради -  в розділі "Управління інформує"  https://www.chg.gov.ua/Upravlinnia-mistobuduvannia-ta-arhitektury-informue .        

       4) Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування не передбачено.

Приєднані файли
Сілець_ Записка.docx