Управлiння мiстобудування та архiтектури

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту Детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської об’єднаної територіальної громади Червоноградського району Львівської області (між ділянками з кадастровими номерами 4624883700:12:000:0189 та 4624884200:05:000:0684) з метою формування земельних ділянок для будівництва свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці та м’ясопереробного підприємства з забійним пунктом 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (між ділянками з кадастровими номерами 46248883700:12:000:0189 та  46248884200:05:000:0684) з метою формування земельних ділянок для будівництва свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці та м»ясопереробного підприємства з забійним пунктом».

Повна назва документа та стислий виклад його змісту: 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (між ділянками з кадастровими номерами 46248883700:12:000:0189 та  46248884200:05:000:0684) з метою формування земельних ділянок для будівництва свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці та м»ясопереробного підприємства з забійним пунктом. (далі – Заява про визначення обсягу СЕО).

 У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування.

Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Червоноградська міська рада .

Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) ознайомитись із Заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Червоноградської міської ради -  https://chg.gov.ua/ / на головній сторінці веб-сайту і в підрозділі веб-сайту Червоноградської міської ради : "Врядування- Виконавчі підрозділи – Управління містобудування та архітектури – Управління інформує";

б) строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО з 17.02.2023 р. до 04.03. 2023 р;

в) згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

г) зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО необхідно подати до Червоноградської міської ради ( 80100, Львівська область, м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : info@chg.gov.ua  ) в термін до 04.03.2023 р.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Проекту Детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської об’єднаної територіальної громади Червоноградського району Львівської області (між ділянками з кадастровими номерами 4624883700:12:000:0189 та 4624884200:05:000:0684) з метою формування земельних ділянок для будівництва свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці та м’ясопереробного підприємства з забійним пунктом

 

 1. Замовник СЕО

Червоноградська міська рада Львівської області (80100, пр.Шевченка,19, м. Червоноград, Червоноградський р-н, Львівська обл.)

ЄДРПОУ: 26269722

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єктів в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно з п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект Детального плану території розробляється відповідно до рішення Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області від 20.10.2022 р. №1480 «Про розроблення детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області».

Метою даного проекту є :

- Деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території  Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області;

- розроблення планувальної структури проектованої території;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання;

- визначення планувальних меж земельних ділянок під проектованими об’єктами;

- визначення містобудівних умов і обмежень на новоутворені земельні ділянки;

- обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок території і визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території  згідно з  державними будівельними нормами;

- визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з існуючою забудовою щодо дотримання технологічних, природоохоронних, санітарно-гігієнічних та протипожежних нормативів та вимог з ліквідації аварій;

- визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території;

- розроблення інженерно-технічні заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

Детальним планом враховані основні схеми планування території Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

З метою реалізації проектних рішень передбачених детальним планом території, опрацьовується територія котра включає в себе дев'ятнадцяти (19) земельних ділянок з кадастровими номерами:

4624883700:12:000:0189, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0084, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0085, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0086, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0087, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0088, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0089, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0090, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0091, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0092, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0093, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0094, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0095, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0096, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0097, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0098, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0099, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0100, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0101, площею 1,4923 га;

з цільовим існуючим призначення «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з метою їх об’єднання в одну ділянку та зміни цільового призначення

Та дві земельні ділянки з кадастровими номерами:

4624884200:05:000:0125, площею 1,4923 га;

4624884200:05:000:0126, площею 1,4974 га.

з цільовим існуючим призначення «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» з метою їх об’єднання в одну ділянку та зміни цільового призначення.

Проектним рішенням пропонується утворення двох земельних ділянок:

Ділянка №1:

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

Проектоване цільове використання – 1.13. Для іншого сільськогосподарського призначення.

Вид використання – для будівництва та обслуговування свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці.

Площа ділянки – 21,5675 га.

Ділянка №2:

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

Проектоване цільове використання – 1.13. Для іншого сільськогосподарського призначення.

Вид використання – для будівництва та обслуговування м’ясопереробного підприємства з забійним пунктом.

Площа ділянки – 2,9897 га.

 

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закону України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».
 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Проектована території розташована на захід від населеного пункту с. Борятин, на території Острівського старостинського округу Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

Борятин – село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 797 осіб.

Віддалі:

- до залізничної станції – 16,0 км;

- до райцентру – 19,0 км;

- до м. Львів автошляхами – 80,7 км.

Проектним рішенням пропонується утворення двох земельних ділянок:

Ділянка №1:

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

Проектоване цільове використання – 1.13. Для іншого сільськогосподарського призначення.

Вид використання – для будівництва та обслуговування свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці.

Площа ділянки – 21,5675 га.

Ділянка №2:

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.

Проектоване цільове використання – 1.13. Для іншого сільськогосподарського призначення.

Вид використання – для будівництва та обслуговування м’ясопереробного підприємства з забійним пунктом.

Площа ділянки – 2,9897 га.

Проектна потужність свинокомплексу становить – 23,5 тис. голів.

Санітарно-захисна зона тваринницького комплекту становить 1500 м. Санітарно-захисна зона м’ясопереробного цеху з забійним пунктом – 500 м.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 1. Ймовірні наслідки

а) В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

- у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від проектних рішень детального плану території на здоров’я населення.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Повітряне середовище.

Вплив планової діяльності виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин при будівництві та функціонуванні проектованих об’єктів внаслідок створення стаціонарних та пересувних джерел викидів забруднюючих речовин.

Водне середовище.

Вплив відбуватиметься за рахунок утворення та відведення господарсько-побутових, виробничих стічних вод. Водопостачання для господарсько-технологічних потреб передбачається від проектованої свердловини. Водопостачання для питних потреб – привозна вода. Каналізація побутова – проектованою мережею до проектованих локальних очисних споруд. Для утилізації відходів життєдіяльності тварин запроектовано гноєнакопичувачі (карантинування) закритого типу з послідуючим вивозом на поля с/г виробників.

Геологічне середовище.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва та утворенні твердих побутових та виробничих відходів під час експлуатації об’єктів.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації буде технологічне обладнання, проїзд транспорту, робота систем вентиляції.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

б) На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. Територія опрацювання ДПТ не знаходиться на територіях Смарагдової мережі України у Львівській області.

в) Транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

 1. Розгляд альтернатив

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій».

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території та розвиток виробничого потенціалу в даному населеному пункті.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

 1. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму;

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– спостереження за станом атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони проектованих об’єктів;

– моніторинг діяльності проектованих об’єктів;

– забезпечення благоустрою території.

 

 1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

 

 1. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Червоноградська міська рада Львівської області (80100, пр. Шевченка, 19, м. Червоноград, Червоноградський р-н, Львівська обл.)

 

 1. Строки подання

15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території за межами населених пунктів Червоноградської об’єднаної територіальної громади Червоноградського району Львівської області (між ділянками з кадастровими номерами 4624883700:12:000:0189 та 4624884200:05:000:0684) з метою формування земельних ділянок для будівництва свинокомплексу замкненого циклу у складі виробничої дільниці та м’ясопереробного підприємства з забійним пунктом (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Приєднані файли
Заява_СЕО_Свинокомплекс.doc
Повідомлення в про заяву на СЕО.docx