Управлiння мiстобудування та архiтектури

Загальна інформаціяФiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння 

(Прийом громадян: четвер 9 00 - 12 ) 

Тимощук Юрій Богданович - заступник начальника управлiння
Сивенька Тетяна Павлiвна - головний спецiалiст управлiння
Мазник Наталя Ярославівна - спецiалiст -I категорiї управлiння
Полюганич Тетяна Михайлiвна - начальник Служби містобудівного кадастру управлiння
Волоско Мар'яна Євгенівна - головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру управління

Баралус Мирослава Йосифівна - старший інспектор управління

Контакти : 80100 м. Червоноград вул. Паркова, 2 "а" , тел. 3-82-93, тел./факс 3-20-00.
Електронна адреса : cumta@ukr.net


Графiк роботи управлiння:
Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля

 

 Основними завданнями управлiння мiстобудування та архiтектури є:

 1. Забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури на територiї Червоноградської територіальної громади.
 2. Координацiя дiяльностi суб’єктiв мiстобудування щодо забудови територiй Червоноградської територіальної громади, полiпшення їх архiтектурного вигляду.
 3. Забезпечення дотримання законодавства у сферi мiстобудування та архiтектури, планування та забудови територiй, державних стандартiв, норм i правил, а також затвердженої мiстобудiвної документацiї, рацiонального використання територiальних ресурсiв, збереження iсторичного середовища на територiї Червоноградської територіальної громади.
 4. Забезпечення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» в частинi охорони та збереження пам’яток архiтектури та мiстобудування.
 5. Здiйснення самоврядного контролю спрямованого на дотримання вимог чинного законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, державних будiвельних
  норм, стандартiв та правил пiд час здiйснення забудови земельних дiлянок.
 6. Участь у розробленнi та виконаннi регiональних та мiсцевих програм у сферi мiстобудування та архiтектури, здiйснення контролю за веденням мiстобудiвного кадастру, ведення збору, облiку, систематизацiї, зберiганнi та використання накопичених геодезичних, топографiчних матерiалiв.
 7. Виконання iнших завдань, передбачених чинним законодавством.
 8. Координація роботи Служби мiстобудiвного кадастру.

Основнi завдання Служби містобудівного кадастру  :

 1. Iнформацiйне забезпечення суб’єктів мiстобудiвної дiяльностi на територiї Червоноградської територіальної громади.
 2. Прийняття та облiк запитiв користувачiв, вiдбiр iнформацiї, регулювання доступу до бази даних мiстобудiвного кадастру, видача кадастрових документiв, довiдок та їх копiй, даних на електронних носiях, облiк послуг, що надавалися користувачам.
 3. Надання iнформацiї, яка мiститься у мiстобудiвному кадастрi, що не має обмеження в доступi суб’єктам мiстобудiвної дiяльностi за їх запитами. 
 4. Здiйснення операцiй з: отримання та реєстрацiї кадастрової iнформацiї та контролю за її станом; обслуговування програмно - технiчних комплексiв ведення мiстобудiвного кадастру; обслуговування системи зберiгання та архiвування iнформацiї; обмiну iнформацiєю з iншими кадастрами, реєстрами та iнформацiйними системами.
 5. Розвиток та вдосконалення засобiв ведення мiстобудiвного кадастру на територiї Червоноградської територіальної громади.                                         
 6. Забезпечення наповнення Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва iнформацiєю в межах своєї компетенцiї.               
 7. Виконання iнших завдань, передбачених чинним законодавством.

 

 

 

Приєднані файли