Адреса: 80100, м.Червоноград, пр. Шевченка, 19

Структура відділу економіки:

Заступник начальника відділу економіки - Гнатюк Любов Василівна: тел.3-22-60, ve78g@ukr.net каб.304 
Головний спеціаліст відділу економіки - Андрусишин Світлана Богданівна: тел.3-24-07, agrochmr80100@gmail.com каб.305
Головний спеціаліст відділу економіки - Лемеха Віталій Романович: тел.3-24-07, ve_chmvk@ukr.net каб.305
Головний спеціаліст відділу економіки - Щеглова Юлія Петрівна: тел.3-24-07, pzmr80100@ukr.net каб.305
Головний спеціаліст відділу економіки - Кормуш Юрій Ігорович: тел. 3-21-74, ve78k@ukr.net каб.306
Спеціаліст І категорії відділу економіки - Мацевка Анна Араїківна: тел. 3-21-74, anna012024@ukr.net каб.306
Спеціаліст І категорії відділу економіки - Предко Наталія Станіславівна: тел. 3-21-74, ve78p@ukr.net каб.306
 
Графік  роботи відділу:

Понеділок - четвер з 8:00 до 17:15

Пятниця з 8:00 до 16:00

Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Вихідні дні: субота, неділя

 

Основні завдання відділу

Реалiзацiя повноважень виконавчих органiв мiської ради в сферi соцiально-економiчного розвитку мiста, визначених Законом України „Про мiсцеве самоврядування в Українi” та iншими нормативними актами;

Реалiзацiя державної  полiтики у сферi торгiвлi, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

Реалiзацiя державної полiтики у сферi  захисту прав споживачiв на територiї мiста;

Здiйснення,  в  межах  своєї  компетенцiї,  встановленої  законодавством координацiї роботи стосовно задоволення потреб населення у послугах транспорту, зв’язку та побутових послугах незалежно вiд форм власностi з урахуванням попиту населення;

Прогнозування основних показникiв розвитку економiки м. Червонограда;

Пiдготовка проектiв програм соцiально-економiчного розвитку мiста та звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;

Сприяння розвитку пiдприємств малого та середнього бiзнесу; пiдготовка програми розвитку малого та середнього пiдприємництва;

Здiйснення, в межах компетенцiї вiддiлу, державної регуляторної полiтики;

Здiйснення, в межах компетенцiї вiддiлу, державної полiтики в сферi аграрного сектору економiки та розвитку сiльських територiй;

Здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

Реалiзацiя державної полiтики у сферi публiчних закупiвель;

Забезпечення ведення реєстру нерухомого комунального майна у мiськiй гео- iнформацiйнiй системi м. Червонограда в порядку визначеному рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.

Забезпечення ведення реєстру iнвестицiйних об’єктiв в мiськiй геоiнформацiйнiй системi в порядку визначеному рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.

 

Положення про відділ економіки

Приєднані файли:
6150_1615366366.docx
Поширити: