Відділ реєстрації

Загальна інформаціяАдреса: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Сокальська, 1,
тел. (03249) 4-81-50, 4-90-50


Начальник вiддiлу: Голько Віра Юліанівна


Графік роботи вiддiлу:

Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднi днi – субота, недiля


Електронна адреса: cherv-reestr@ukr.net

 

Інформація про роботу відділу реєстрації

Червоноградської міської ради 

    З 04.04.2016 року відповідно до Закону України №888-VІІІ " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг " відділ реєстрації Червоноградської міської ради є суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

    Правила реєстрації місця проживання та Порядок передачі інформації органами реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”

    Прийом документів від суб'єктів звернення, передачу документів суб'єкту надання адміністративних послуг та видачу  документів суб'єктам звернення у сфері реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб здійснює Центр надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради.

 

Загальні положення

   Відділ реєстрації Червоноградської міської ради (далі Відділ) утворюється рішенням Червоноградської міської ради та безпосередньо підпорядковується заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

   Відділ використовує в роботі печатку із власним найменуванням, бланки та штампи.

 

Основними завданнями Відділу є:

- формування та ведення Реєстру Червоноградської територіальної громади;

- здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- здійснення передачі інформації у встановленому законом порядку про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

 Функції Відділу:

  -формує та веде Реєстр Червоноградської територіальної громади.

  -здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання осіб, веде відповідні реєстраційні обліки у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

  -забезпечує додержання вимог чинного законодавства у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

   -здійснює обмін відомостями між Реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   -забезпечує передачу інформації у встановленому чинним законодавством порядку про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

   -надає відділу ведення Державного реєстру виборців Червоноградської    міської ради відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців  періодичного поновлення, здійснює уточнення персональних даних виборців у порядку, визначеному законодавством.

   -надає повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання призовників і військовозобов’язаних у порядку визначеному законодавством України;

   -надає статистичні відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб у порядку, визначеному законодавством України;

   -здійснює оформлення та видачу довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи за формами, встановленими чинним законодавством;

   -підтримує в актуальному стані картки реєстрації особи та адресні картки, які передані до відділу;

   -забезпечує в межах своїх повноважень зберігання конфіденційної інформації, відповідно до вимог законодавства;

   -забезпечує  в межах своїх повноважень реалізацію державної політики в сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

   Обмін інформацією між Відділом та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг. Передача персональних даних, внесених до Реєстру територіальної громади, без письмової згоди особи може здійснюватись лише у випадках, передбачених законом.

   -надає адміністративні послуги суб’єктам звернень у встановлені законодавством терміни на підставі відповідних документів, одержаних від Центру   надання адміністративних послуг.

   -організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

   -організовує проведення нарад, семінарів, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

   -здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для  виконання покладених на Відділ завдань.