Проєкти рішень виконавчого комітету

Про проведення повідомної реєстрації змін і доповнень до колективного договору ()


проєкт опубліковано 10.11.2022

 

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

___________

                            м.Червоноград

№________

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення повідомної реєстрації змін і доповнень до колективного договору

 

 

 

 

 

 

               

 

Керуючись пп. 9 п. "б" ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №768), Порядком повідомної реєстрації колективних договорів та угод, затвердженим рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 18.06.2020 №88, розглянувши зміни і доповнення до колективного договору, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

 

          ВИРІШИВ:

  1. Провести повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного договору між адміністрацією відокремленого підрозділу “Шахта “Великомостівська” державного підприємства “Львіввугілля” та первинною профспілковою організацією відокремленого підрозділу “Шахта “Великомостівська” Профспілки працівників вугільної промисловості України і первинною профспілковою організацією відокремленого підрозділу “Шахта “Великомостівська” Незалежної Профспілки гірників України на 2013-2023 р.р.

                                                                                    

  1. Зміни та доповнення, які вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в такому ж порядку як і сам договір.

    

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Коваля В.С.

 

 

     Міський  голова                                                                           Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Статус проєкту
Галузь
Приєднані файли
№8.doc