ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

18.06.2024

               м.Червоноград

  № _142_

 

 

 Про створення постійно діючої

 комісії з питань розгляду звернень

 громадян

 

 

 

 

 

 

               

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», виконавчий комітет Червоноградської міської ради 

 

 ВИРІШИВ:

 

 1. Створити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, згідно з додатком.

 

 1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, що додається.

 

 1. Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 17.12.2020  № 183 «Про створення постійно діючої  комісії з питань розгляду звернень  громадян» визнати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Тимчишина Г.Р.

 

 

 

Міський голова

(підпис)

 Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

                                                                                     

 

            

            Додаток

                                                                        до рішення виконавчого комiтету

                                                                                    від 18.06.2024 142

 

                       

СКЛАД

               постiйно діючої комiсiї з питань розгляду звернень громадян

 

 1. Балко Дмитро Iгорович        - перший заступник  мiського   голови з питань

                                                           дiяльностi виконавчих органiв ради, голова комiсiї 

 1. Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами       виконавчого                      

                                                                      комiтету, заступник голови комiсiї

 

 1. Омелюх Галина Степанівна    - головний спеціаліст загального        вiддiлу,

                                                           секретар комiсiї      

 

Члени комiсiї:

 

 1. Лінинська Тетяна Василівна -  заступник начальника юридичного вiддiлу

 

 1. Думич Андрiй Степанович -  начальник управління житлово- комунального

                                                             господарства  

 1. Васько Iван Романович -  начальник вiддiлу з питань надзвичайних     

                                                             ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

 

 1. Загорська Наталiя Григорiвна - начальник організаційного вiддiлу

 

 1. Гнатюк Любов Василівна  -  заступник начальника вiддiлу економiки  

 

9 . Кардинал Іван Петрович           -  заступник начальника відділу освіти         

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                  (підпис)                        Георгій ТИМЧИШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням виконавчого комітету

                                                                                    від 18.06.2024 142

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

            1.1. Постійна  комісія з питань розгляду звернень громадян (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органу місцевого самоврядування (виконавчого комітету Червоноградської міської ради).

            1.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим положенням.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ.

 

            2.1. Сприяння громадянам у реалізації конституційного права на звернення, оперативного вирішення проблемних питань, порушених ними у зверненнях.

            2.2. Виявлення причин, які породжують звернення та найбільш гострих суспільно-значних проблем, які потребують негайного вирішення.

            2.3. Розробка пропозицій щодо вирішення та врегулювання проблемних питань, які не вирішуються на місцях старостами на територiї Червоноградської територiальної громади, керівниками комунальних підприємств та керівниками підприємств, установ і організацій інших форм власності.

            2.4. Надання роз’яснень з питань практичної реалізації громадянами України  права на звернення в органи державної влади та місцевого самоврядування.

            2.5. Інформування громадськості через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ.

 

            3.1. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

            3.2. Засідання комісії скликається головою комісії і є уповноваженим, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів.

            3.3. У роботі комісії можуть брати участь представники  відділу поліції Головного управління поліції у Львівській області, прокуратури міста, міського управління юстиції, місцевих органів виконавчої влади, старости виконавчого комітету Червоноградської міської ради.

            3.4. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

            3.5. Рішення комісії  оформляються протоколами.

 

 

 

 

 

Номер рішення 142
Дата прийняття рішення 2024-06-18
Чинність Чинне
Галузь Гуманітарна сфера
Приєднані файли:
№142 Рішення по комісії звернень громадян.doc
Поширити: