ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львiвської областi

В И К О Н А В Ч И Й    К О М I Т Е Т

  Р I Ш Е Н Н Я

18.06.2024

            м. Червоноград

   №_146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Про затвердження Методики моніторингу поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси

Керуючись пунктом 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Меморандуму про взаєморозумiння мiж Червоноградською мiською радою та Антикорупцiйною iнiцiативою ЄС в Українi (EUACI) від 17 квітня 2024 року, з  метою підвищення ефективності при здійсненні закупівель виконавчими органами Червоноградської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади, а також для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг з поточного ремонту, виконавчий комітет Червоноградської міської ради:

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Методику моніторингу поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси (далі – Методика), що додається.
 2. Визначити головного спеціаліста з повноваженнями контролю за дотримання законодавства в сфері публічних закупівель відповідальним за проведення моніторингу відповідно до цієї Методики..
 3. Головному спеціалісту з повноваженнями контролю за дотримання законодавства в сфері публічних закупівель здійснювати моніторинг поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси а також моніторинг цін на послуги, відповідно до вимог цієї Методики.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ващук М. В.

 

Мiський голова        (підпис)                                                     Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради

Від 18.06.2024146 

МЕТОДИКА

моніторингу поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси

 

 1. Загальні положення

1.1.      Ця Методика створена з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»», «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281, «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275.

1.2.      Ця Методика визначає порядок проведення аналізу поточних цін на товари та матеріальні ресурси, установлює принципи, терміни і поняття процесу моніторингу.

1.3.      Ця Методика застосовується для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товари, які плануються до закупівлі виконавчими органами Червоноградської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади, а також на основні матеріальні ресурси, які використовуються при виконанні робіт та наданні послуг, замовниками яких є виконавчі органи Червоноградської міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власн Червоноградської міської територіальної громади.

Ця Методика також застосовується для визначення середньої вартості транспортування (перевезення) товарів або матеріальних ресурсів, які є об’єктом моніторингу.

Ця Методика може також застосовуватися для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товари або матеріальні ресурси, загальна вартість яких є меншою, ніж встановлено цією Методикою.

1.4.      Терміни в цій Методиці вживаються в такому значенні:

моніторинг поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси (моніторинг, моніторинг цін) – процес збору, аналізу, обробки, систематизації інформації щодо поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси;

суб’єкт моніторингу – особа, яка визначена відповідальною за здійснення моніторингу;

об’єкт моніторингу – товари, які плануються до закупівлі, а також основні матеріальні ресурси, які використовуються при виконанні робіт та наданні послуг, замовниками яких є виконавчі органи Червоноградської міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади ;

предмет моніторингу – рівень поточних відпускних цін, на товари або основні матеріальні ресурси, який склався на ринку на момент проведення моніторингу.

основні матеріальні ресурси (матеріальні ресурси, матеріали) – будівельні матеріали, вироби і комплекти, які використовуються при виконанні робіт та наданні послуг, замовниками яких є  виконавчі органи Червоноградської міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади, зазначені у відомості ресурсів кошторисної частини проектної документації, загальна сумарна вартість кожного з найменувань яких (враховуючи кількість) перевищує 40 000 (сорок тисяч) гривень без урахування податку на додану вартість (стовпчик 7 «всього, грн»).

аналогічний товар, аналогічний матеріальний ресурс (аналог) – товари або матеріальні ресурси, які, не будучи ідентичними, мають подібні характеристики і складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати одні і ті ж функції та (або) бути технічно взаємозамінними;

ідентичний товар, ідентичний матеріальний ресурс – товари або матеріальні ресурси, що мають однакові основні характеристики та ознаки, в тому числі технічні, фізичні, експлуатаційні, функціональні та якісні. Ідентичні товари та матеріальні ресурси можуть мати незначні відмінності у зовнішньому вигляді та (або) інших характеристиках, які не мають суттєвого значення;

ініціатор закупівлі (ініціатор) - структурний підрозділ, до компетенції (повноважень) якого належать питання, що є предметом закупівлі або структурний підрозділ, для забезпечення якого і в інтересах якого такі товарі, роботи або послуги закуповуються;

очікувана вартість предмету закупівлі - розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів;

заявка на закупівлю (заявка) - документ (в електронному вигляді), який складається ініціатором згідно річного плану закупівель та підтверджує потребу ініціатора у проведенні закупівлі;

консолідована заявка - документ (в електронному вигляді), який складається головним спеціалістом з повноваженнями контролю за дотримання законодавства в сфері публічних закупівель на підставі заявок, отриманих від ініціаторів закупівлі, та відображає потребу декількох ініціаторів в ідентичних, аналогічних, подібних або схожих за видом (типом, номенклатурою, артикулом, призначенням тощо) товарів, та які відповідно до законодавства можна об’єднати в одному предметі закупівлі;

запит цінових пропозицій (запит) - документ, лист-звернення від імені замовника до учасників ринку з проханням надати свої цінові (комерційні) пропозиції на зазначений товар або матеріальний ресурс;

надавач послуг транспортування (перевізник) – юридична особа, яка надає послуги з перевезення (транспортування) вантажів по території України.

Інші терміни в цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закон), постанові Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), «Настанові з визначення вартості будівництва», затвердженій наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281, «Примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженій наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275.

 1. Основні принципи проведення моніторингу.

2.1.      Моніторинг цін проводиться:

-           на товари, які плануються до закупівлі виконавчими органами Червоноградської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади - до оприлюднення оголошення про проведення закупівлі в електронній закупівельній системі (з метою визначення очікуваної вартості предмету закупівлі), або перед укладанням прямого договору, у разі проведення закупівлі товарів (в тому числі додаткового обсягу товару в того самого постачальника відповідно до Особливостей) без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу;

-           на основні матеріальні ресурси - до оприлюднення оголошення про проведення закупівлі в електронній закупівельній системі (з метою визначення очікуваної вартості предмету закупівлі), або перед укладанням прямого договору, у разі проведення закупівлі послуг поточного ремонту або робіт (в тому числі при закупівлі додаткових робіт відповідно до Особливостей) без застосування відкритих торгів;

-           на основні матеріальні ресурси, що вказані у проектно-кошторисній документації, яка розробляється на підставі укладених договорів на закупівлю робіт/послуг по розробці проектно-кошторисної  документації - до підписання акту виконаних робіт/послуг за таким договором;

-           на основні матеріальні ресурси, при визначенні вартості виконаних робіт за укладеними договорами на закупівлю робіт або послуг поточного ремонту - до підписання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

-           на послуги транспортування (перевезення) товарів або матеріальних ресурсів – щомісячно.

2.2.      Моніторинг цін не проводиться:

 • на товари, якщо очікувана вартість закупівлі або сума за договором (у разі проведення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу) є меншою ніж 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень з ПДВ;
 • на товари або основні матеріальні ресурси, які плануються до закупівлі виконавчими органами Червоноградської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Червоноградської міської територіальної громади, якщо закупівля здійснюється шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, після відміни відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції, відповідно до Особливостей;
 • на товари при укладенні договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу;
 • на електричну енергію, природний газ.

2.2.1.   Моніторинг цін може не проводитися у випадках, якщо одночасно виконуються наступні умови:

-           наявний звіт про результати моніторингу, об’єктом якого є ідентичний (аналогічний) товар або матеріальний ресурс;

-           від дати звіту пройшло не більше 60 календарних днів;

Рішення щодо не проведення моніторингу в такому випадку приймається головним спеціалістом з повноваженнями контролю за дотримання законодавства в сфері публічних закупівель.

2.2.2.   Якщо об’єктом моніторингу є товар, який планується до закупівлі, при цьому перелік товарів, які є предметом закупівлі складається з багатьох позицій (більше 5 позицій), моніторинг цін може проводитися не по всіх найменуваннях, а лише по тих, загальна сумарна вартість яких складає 70% від загальної очікуваної вартості предмету закупівлі. 

2.3.      Якщо об’єктом моніторингу є товар, який планується до закупівлі, то для цілей моніторингу застосовується вказана у заявці або у консолідованій заявці інформація: назва, кількість, одиниця виміру, артикул, номенклатура інші основні характеристики та ознаки товару (в тому числі технічні, фізичні, експлуатаційні, функціональні та якісні), строк поставки товару тощо.

2.4.      Якщо об’єктом моніторингу є основний матеріальний ресурс, то суб’єкт моніторингу розглядає проектно-кошторисну документацію та самостійно визначає перелік основних матеріальних ресурсів. Для цілей моніторингу в такому випадку застосовується вказана у відомості ресурсів кошторисної частини проектної документації, інформація: назва, кількість, одиниця виміру, артикул, номенклатура інші основні характеристики та ознаки матеріального ресурсу (в тому числі технічні, фізичні, експлуатаційні, функціональні та якісні).

Якщо за одним об’єктом (предметом закупівлі) складено декілька відомостей ресурсів до локальних кошторисів, при цьому відсутня підсумкова відомість ресурсів, то суб’єкт моніторингу самостійно здійснює об’єднання матеріалів з таких відомостей ресурсів в одну таблицю перед сортуванням.

2.5.      У разі виявлення в процесі моніторингу недостатньої кількості основних характеристик товарів або матеріальних ресурсів для продовження моніторингу, суб’єкт моніторингу уточнює необхідні характеристики у ініціатора закупівлі. Доповнені необхідними якісними та технічними характеристиками назви матеріальних ресурсів мають бути внесені в проектно-кошторисну документацію.

2.6.      Періодичність проведення моніторингу цін на основні матеріальні ресурси складає не рідше 1 разу на 3 місяці з дати останнього моніторингу.

2.7.      Під час здійснення моніторингу поточних цін, суб’єкт моніторингу для забезпечення належного рівня об'єктивності даних, в межах своїх повноважень може взаємодіяти з суб'єктами господарювання різних форми власності.

 1. Алгоритм проведення моніторингу

3.1.      Моніторинг поточних цін на товари та основні матеріальні ресурси здійснюється шляхом послідовного аналізу наступних джерел інформації:

3.1.1.   Комерційні пропозиції, надані виробниками та постачальниками товарів або матеріальних ресурсів на запит суб’єкта моніторингу;

3.1.2. Інформація щодо закупівельних цін інших замовників, отримана шляхом пошуку у базах даних Prozorro;

3.1.3. Сайти українських маркетплейсів, електронних каталогів, інтернет-магазинів виробників та/або постачальників товарів або матеріальних ресурсів, розміщені в мережі Internet.

3.2.      Суб’єкт моніторингу здійснює моніторинг окремо за кожним найменуванням товарів або основних матеріальних ресурсів, відповідно до п. 3.1. цієї Методики.

3.3. Комерційні пропозиції від виробників та постачальників товарів або матеріальних ресурсів суб’єкт моніторингу отримує на підставі запиту цінової пропозиції.

3.3.1.   Суб’єкт моніторингу визначає перелік виробників та постачальників товарів або матеріальних ресурсів шляхом аналізу відкритих інформаційних джерел, друкованих довідників, електронної закупівельної системи Prozorro, інших доступних джерел.

3.3.2.   Суб’єкт моніторингу створює, наповнює та оновлює перелік виробників та постачальників за кожним окремим товаром або матеріальним ресурсом (далі – Перелік), за формою, згідно Додатку 1 до цієї Методики. Щодо кожного виробника та постачальника товарів або матеріальних ресурсів в переліку суб’єктом моніторингу вноситься така інформація:

-        організаційно-правова форма та найменування;

-        код ЄДРПОУ;

-        юридична адреса;

-        посада та П.І.Б. контактної особи;

-        телефон контактної особи;

-        електронна поштова скринька для листування;

-        група переліку.

 3.3.3.  Виробники та постачальники в переліку групуються таким чином:

І група переліку – юридичні особи які є виробниками ідентичних та аналогічних товарів або матеріальних ресурсів;

ІІ група переліку – юридичні особи постачальники (які не є виробниками) ідентичних та аналогічних товарів або матеріальних ресурсів із Львівської області;

ІІІ група переліку – юридичні особи постачальники (які не є виробниками) ідентичних та аналогічних товарів або матеріальних ресурсів з інших областей України.      

3.3.4.   Суб’єктом моніторингу складаються та надсилаються запити цінової пропозиції всім виробникам та постачальникам з переліку (І – IІІ групи переліку).

Запит цінової пропозиції оформлюється листом за підписом керівника суб’єкта моніторингу.

Запит має містити запрошення надати комерційну пропозицію на постачання товару або матеріального ресурсу у кількості, що відповідає загальній кількості товару або матеріального ресурсу (згідно заявки, консолідованої заявки, проектно-кошторисної документації або відповідно до рішення головного спеціаліста з повноваженнями контролю за дотримання законодавства в сфері публічних закупівель), на умовах попередньої оплати, на умовах самовивозу, в гривнях без урахування ПДВ, з терміном постачання 60 календарних днів з дати підписання договору.

У запиті вказуються контактний телефон суб’єкта моніторингу та адреса поштової скриньки суб’єкта моніторингу для надсилання комерційної пропозиції. Для отримання комерційних пропозицій в рамках проведення моніторингу суб’єктом моніторингу використовується офіційна електронна поштова скринька.

3.3.5.   Якщо моніторинг цін проводиться на товар, який планується закупити шляхом укладання прямого договору, у разі проведення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, запит має містити запрошення надати цінову пропозицію на постачання товару у кількості та на умовах, вказаних в заявці. В запиті також має бути зазначене наступне: «Цінова пропозиція запитується (назва відповідного суб’єкта) для цілей визначення постачальника товару без застосування процедур публічних закупівель. В разі, якщо Ваше підприємство буде розглядатися (назва відповідного суб’єкта) як потенційний постачальник, Вам додатково буде надісланий відповідний запит разом з проєктом договору». 

3.3.6.   Запити реєструються у як  вихідна кореспонденція та надсилаються електронним листом на адресу юридичної особи з переліку.

Отримані комерційні (цінові) пропозиції реєструються як вхідна кореспонденція з присвоєнням вхідного номеру.

3.3.7.   Мінімальна кількість комерційних пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товар або матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 4 (чотири) комерційні пропозиції.

Максимальна кількість комерційних пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товар або матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 12 (дванадцять) комерційних пропозицій.

У разі отримання більше 12 пропозицій, суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці заноситься інформація з 12 комерційних пропозицій, з виключенням найдорожчих та найдешевших пропозицій.

3.3.8.   Дані отримані в результаті аналізу даного джерела інформації заносяться суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці (Додаток 2 до цієї Методики). Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

-        № за порядком;                    

-        найменування юридичної особи що надала комерційну пропозицію;

-        група відповідно до переліку;

-        код ЄДРПОУ;

-        дата комерційної пропозиції;

-        найменування товару або матеріального ресурсу, згідно комерційної пропозиції;

-        відмітка ідентичний / аналогічний;                                    

-        одиниця виміру, згідно отриманої комерційної пропозиції;

-        ціна за одиницю виміру, згідно отриманої комерційної пропозиції (з урахуванням вимог абзацу 3 п. 3.3.4. даної Методики);

-        одиниця виміру матеріального ресурсу згідно проектно-кошторисної документації;

-        перерахована ціна за одиницю виміру матеріального ресурсу (вказану у проектно-кошторисній документації);

3.3.9.   У разі відсутності у підсумковій таблиці комерційних пропозицій від юридичних осіб І або ІІ групи переліку та (або) відсутність визначеної п. 3.3.7. цієї Методики мінімальної кількості комерційних пропозицій, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

3.4.      Інформація щодо закупівельних цін товару або матеріального ресурсу інших замовників, отримується суб’єктом моніторингу шляхом пошуку такої інформації в електронній закупівельній системі Prozorro.

3.4.1.   Пошук інформація щодо закупівельних цін товарів або матеріальних ресурсів інших Замовників здійснюється за допомогою інструменту аналітики Prozorro https://bi.prozorro.org/hub у додатку «Етап закупівель (2023 - 2024)» у листі «Тендери/Лоти» за ключовими словами із назви товару або матеріального ресурсу (для торгів I -  III черги) та за допомогою сайту https://prozorro.gov.ua/ (для торгів IV черги).

3.4.2.   З метою отримання даних для аналізу даного джерела інформації суб’єктом моніторингу створюється підсумкова таблиця із застосуванням наступного алгоритму:

3.4.3.   В першу (І) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

Конкурентність – конкурентні;

Регіон організатора – Львівська;

Статус лота – завершено лот закупівлі;

Кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

3.4.4.   В другу (ІІ) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

Конкурентність – конкурентні;

Регіон організатора – Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська;

Статус лота – завершено лот закупівлі;

Кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

3.4.5.   В третю (ІІІ) чергу в таблицю включаються торги за наступними вибірками:

Конкурентність – конкурентні;

Регіон організатора – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, м. Київ;

Статус лота – завершено лот закупівлі;

Кількість унікальних учасників лота – 2 і більше.

3.4.6. Після цього суб’єктом моніторингу здійснюється сортування та аналіз підсумкової таблиці відповідно до п.3.4.8. та п.3.4.9. цієї Методики. Якщо за результатами такого аналізу у підсумковій таблиці враховано менше 10 договорів, суб’єкт моніторингу доповнює таблицю інформацією, відповідно до п.3.4.7. даної методики.

3.4.7.   В четверту (ІV) чергу в таблицю включається інформація по торгах за наступними вибірками:

Вид закупівлі – спрощена закупівля, відкриті торги, відкриті торги з особливостями, відкриті торги з публікацією англійською мовою;

Статус – завершена;

Сортування – дата публікації - новіші.

Суб’єкт моніторингу аналізує укладені договори за результатами кожної окремої процедури закупівлі, та вносить інформацію щодо закупівельних цін об’єкту моніторингу до підсумкової таблиці, поки підсумкова таблиця не буде містити інформацію про 10 врахованих договорів.

3.4.8.   Дані отримані в результаті аналізу даного джерела інформації заносяться суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці (Додаток 3 до цієї Методики). З підсумкової таблиці видаляються закупівлі робіт та послуг. Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

-        № черги відповідно до п.п. 3.4.3. – 3.4.7. цієї Методики (І, ІІ, ІІІ, IV);

-        ідентифікатор лота (гіперпосилання на процедуру закупівлі);

-        класифікація CPV;

-        очікувана вартість закупівлі;

-        процедура закупівлі (вид процедури);

-        організатор;

-        переможець;

-        дата укладання договору;

-        найменування товару або матеріального ресурсу (згідно договору);

         -        відмітка ідентичний / аналогічний;        

-        одиниця виміру (згідно договору);

-        ціна за одиницю без урахування ПДВ (якщо переможець закупівлі ФОП не платник ПДВ, вказується повна ціна за договором);

         -        одиниця виміру матеріального ресурсу згідно проектно-кошторисної документації;

-        перерахована ціна за одиницю виміру матеріального ресурсу вказану у проектно-кошторисній документації;

-        відмітка про врахування або неврахування договору в аналізі.

3.4.9.   Суб’єкт моніторингу здійснює сортування даних підсумкової таблиці за датою оголошення торгів, видалення дубльованих даних та аналізує укладені договори за результатами кожної окремої процедури закупівлі, які потрапили до підсумкової таблиці (від нових до старих) та проставляє відмітку про врахування або неврахування договору в аналізі даного джерела інформації.

В разі врахування договору в аналізі даного джерела інформації, суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці вноситься інформація про:

-        дата укладання договору;

-        найменування товару або матеріального ресурсу (згідно договору);

         -        відмітка ідентичний / аналогічний;        

-        одиниця виміру (згідно договору);

-        ціна за одиницю без урахування ПДВ (якщо переможець закупівлі ФОП не платник ПДВ, вказується повна ціна за договором);

         -        одиниця виміру матеріального ресурсу згідно проектно-кошторисної документації;

-        перерахована ціна за одиницю виміру матеріального ресурсу вказану у проектно-кошторисній документації;

В разі не врахування договору в аналізі даного джерела інформації, суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці вищезазначена інформація не вноситься, а вноситься інформація про причини не врахування. Такими причинами можуть бути:

 • невідповідність предмету закупівлі товару або матеріальному ресурсу щодо якого здійснюється моніторинг;
 • інформація, вказана в договорі, не дає можливість встановити відповідність предмету закупівлі товару або матеріальному ресурсу щодо якого здійснюється моніторинг;
 • договір укладено раніше ніж за 60 календарних днів відносно дати проведення моніторингу;
 • інформація, вказана в договорі, не дає можливість встановити ціну за одиницю товару або матеріального ресурсу.

3.4.10. Мінімальна кількість врахованих договорів для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товар або матеріальний ресурс за даним джерелом інформації має складати 10 (десять) договорів.

У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості врахованих договорів, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

3.5.      Інформація щодо ціни товару або матеріального ресурсу у відкритих джерелах (на сайтах українських маркетплейсів, інтернет-магазинів, виробників та постачальників товарів та матеріальних ресурсів) отримується суб’єктом моніторингу шляхом пошуку такої інформації в мережі Internet.

3.5.1.   В першу чергу суб’єктом моніторингу здійснюється пошук наявності пропозицій товару або матеріального ресурсу та їхніх аналогів на сайтах:

-           інтернет магазину Розетка (https://rozetka.com.ua/);

-           інтернет магазину Епіцентр (https://epicentrk.ua/);

-           електронного каталогу HotLine (https://hotline.ua/);

-           електронного каталогу ЕК (https://ek.ua/);

3.5.2.   В другу чергу суб’єктом моніторингу здійснюється пошук наявності пропозицій товару або матеріального ресурсу та їхніх аналогів на інших сайтах українських маркетплейсів, інтернет-магазинів, виробників та постачальників товарів або матеріальних ресурсів.

Інформація про ціну на товар або матеріальний ресурс, вказана на таких сайтах (пропозиція), має бути підтверджена суб’єктом моніторингу шляхом здійснення перемовин засобами телефонного зв’язку з відповідним суб’єктом, що пропонує товар або матеріальний ресурс. Під час підтвердження суб’єктом моніторингу запитується актуальна ціна за одиницю виміру.

3.5.3.   Мінімальна кількість пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товар або матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 4 (чотири) пропозиції.

Максимальна кількість пропозицій для визначення обґрунтованого рівня поточних цін на товар або матеріальний ресурс за даним джерелом інформації складає 12 (дванадцять) пропозицій.

У разі відсутності у підсумковій таблиці мінімальної кількості пропозицій, суб’єкт моніторингу має вказати у підсумковій таблиці інформацію про причини такої відсутності.

3.5.4.   Дані, отримані в результаті аналізу даного джерела інформації, заносяться суб’єктом моніторингу до підсумкової таблиці (Додаток 4 до цієї Методики). Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

-        № за порядком;                    

-        найменування юридичної особи, що пропонує товар або матеріальний ресурс (або назва інтернет магазину);

-        посилання на сторінку товару;

-        посада та П.І.Б. контактної особи;                  

-        телефон контактної особи;

-        найменування товару або матеріального ресурсу;                    

         -        відмітка ідентичний / аналогічний;        

-        одиниця виміру, згідно джерела аналізу;

-        підтверджена ціна за одиницю виміру, згідно джерела аналізу (з урахуванням вимог абзацу 2 п. 2.4.5. даної Методики);

-        одиниця виміру матеріального ресурсу згідно проектно-кошторисної документації;

-        перерахована ціна за одиницю виміру матеріального ресурсу вказану у проектно-кошторисній документації.

 1. Визначення результатів моніторингу

4.1.      За кожною підсумковою таблицею суб’єктом моніторингу визначається середня ціна джерела інформації (середнє арифметичне значення) та середнє медіанне значення ціни за відповідним джерелом інформації.

4.2.      Середня ціна джерела інформації (середнє арифметичне значення) визначається за наступною формулою:

Сцд= Цод1од2….+Цод n

Кц

де:

Сцд - середня ціна на товар або матеріальний ресурс за відповідним джерелом інформації;

Цод - перерахована ціна пропозиції без ПДВ за одиницю виміру товару або матеріального ресурсу, вказану в заявці або в проектно-кошторисній документації;

Кц - кількість пропозицій, які враховані у підсумковій таблиці відповідного джерела інформації.

4.3.      Визначення середнього медіанного значення у підсумковій таблиці відбувається шляхом ранжирування набору числових значень (які відповідають ціні пропозиції без ПДВ за одиницю виміру товару або матеріального ресурсу, вказану у заявці або проектно-кошторисній документації) за зростанням, та визначення з отриманого набору числових значень ціни, розташованої посередині набору.

Якщо кількість чисел у наборі є парною, середнє медіанне значення ціни за відповідним джерелом інформації розраховується, як середнє арифметичне двох цін, що знаходяться посередині набору числових значень.

4.4.      Після цього суб’єктом моніторингу вираховується середня ціна за результатом моніторингу товару або матеріального ресурсу (середнє арифметичне значення) за формулою:

Сц= Сцд1цд2цд3

Кдж

де:

Сц - середня ціна за результатом моніторингу товару або матеріального ресурсу;

Сцд - середня ціна на товар або матеріальний ресурс відповідного джерела інформації;

Кдж - кількість джерел інформації, за якими моніторингом встановлена середня ціна на товар або матеріальний ресурс.

4.5.      За результатами моніторингу формується відповідний звіт за формою, наведеною у Додатку 5 до цієї Методики. Звіт затверджується керівником суб’єкту моніторингу.

У звіті зазначаються:

-     найменування товару або матеріального ресурсу;

-     одиниця виміру згідно заявки або проектно-кошторисної документації;

-     ціна за одиницю виміру згідно заявки або проектно-кошторисної документації;

-     дата звіту;

-     середнє арифметичне та середнє медіанне значення за кожною підсумковою таблицею та (або) наявність обґрунтування;

-     середня ціна за результатом моніторингу.

До звіту додаються наступні документи та матеріали:

-           підсумкові таблиці з розрахунками середньої ціни відповідного джерела інформації;

-           надіслані запити, отримані комерційні пропозиції.

Електронні копії вказаних документів зберігаються суб’єктом моніторингу.

 1. Особливості проведення моніторингу цін на послуги транспортування.

5.1.      Моніторинг цін на послуги транспортування (перевезення) здійснюється суб’єктом моніторингу щомісячно для цілей визначення вартості транспортування товарів та матеріальних ресурсів.

5.2.      Суб’єкт моніторингу визначає перелік надавачів послуг транспортування шляхом аналізу відкритих інформаційних джерел, друкованих довідників, електронної закупівельної системи Prozorro, інших доступних джерел на предмет наявності пропозицій щодо надання послуг перевезення вантажів по території України.

5.3.      Суб’єкт моніторингу створює, наповнює та оновлює перелік надавачів послуг транспортування (далі - Перелік), за формою, згідно Додатку 6 до цієї Методики. Щодо кожного перевізника в переліку суб’єктом моніторингу вноситься така інформація:

-           організаційно-правова форма та найменування юридичної особи;

-           код ЄДРПОУ;

-           юридична адреса;

-           посада та П.І.Б. контактної особи;

-           телефон контактної особи;

-           електронна поштова скринька для листування.

5.4.      Інформація про вартість послуг перевезення товару або матеріального ресурсу отримується суб’єктом моніторингу шляхом:

-           пошуку такої інформації в мережі Internet на сайтах перевізників вантажів по території України, у інших відкритих джерелах;

-           складання та надсилання запиту вартості послуг транспортування всім перевізникам з переліку, та отримання від них цінових пропозицій.

5.4.1    Інформація про вартість послуг перевезення отримана з відкритих джерел (пропозиція), має бути підтверджена суб’єктом моніторингу шляхом здійснення перемовин засобами телефонного зв’язку з відповідним перевізником. Під час підтвердження суб’єктом моніторингу запитується актуальна вартість перевезення вантажів по території України.

5.4.2. Запит вартості послуг перевезення оформлюється листом за підписом керівника суб’єкта моніторингу.

У запиті вказуються контактний телефон суб’єкта моніторингу та адреса поштової скриньки суб’єкта моніторингу для надсилання комерційної пропозиції. Для отримання комерційних пропозицій суб’єктом моніторингу використовується офіційна електронна поштова скринька.

Запити та отримані пропозиції реєструються відповідно до вимог п. 3.3.6. цієї Методики.

5.5.      Моніторинг цін на послуги транспортування (перевезення) здійснюється за такими об’єктами моніторингу, відповідно до ваги вантажу, що перевозиться:

-           перевезення вантажів, вагою до 2,5 тон.

-           перевезення вантажів, вагою до 5 тон.

-           перевезення вантажів, вагою до 10 тон.

-           перевезення вантажів, вагою до 22 тон.

-           перевезення вантажів, вагою до 40 тон.

-           перевезення вантажів, вагою до 100 тон.

5.6.      Дані, отримані в результаті моніторингу цін на послуги транспортування, заносяться суб’єктом моніторингу до підсумкових таблиць (Додаток 7 до цієї Методики).

5.6.1.   За кожним об’єктом моніторингу, відповідно до п. 5.5. цієї Методики, складається окрема підсумкова таблиця.

5.6.2.   Мінімальна кількість пропозицій для формування підсумкової таблиці складає 4 (чотири) пропозиції.

5.6.3.   Підсумкова таблиця має містити наступну інформацію:

-           № за порядком;        

-           найменування перевізника;

-           код ЄДРПОУ;

-           посада та П.І.Б. контактної особи;                         

-           телефон контактної особи;

-           вартість 1 км. перевезення, у гривнях, з урахуванням усіх податків та зборів.

5.7.      За кожною підсумковою таблицею суб’єктом моніторингу визначається середня ціна 1 км послуги перевезення (середнє арифметичне значення) за наступною формулою:

Сцп= Ц12….+Цn

Кц

де:

Сцп - середня ціна 1 км послуги перевезення;

Ц - ціна 1 км послуги перевезення, відповідно до кожної пропозиції;

Кц - кількість пропозицій, які враховані у підсумковій таблиці.

5.8.      За результатами моніторингу формується «Звіт про результати проведеного моніторингу цін на послуги транспортування» за формою, наведеною у Додатку 8 до цієї Методики. Звіт затверджується керівником суб’єкту моніторингу.

У звіті зазначаються:

-     дата звіту;

-     середнє арифметичне значення за кожною підсумковою таблицею;

До звіту додаються наступні документи та матеріали:

-           підсумкові таблиці з розрахунками середньої ціни 1 км послуги перевезення;

-           надіслані запити, отримані комерційні пропозиції;

Електронні копії вказаних документів зберігаються суб’єктом моніторингу.

Номер рішення 146
Дата прийняття рішення 2024-06-18
Чинність Чинне
Галузь Економіка та інвестиції
Приєднані файли:
№146 Рішенняи Методика моніторингу цін (рішення) ред.docx
Дод. 146 Методика моніторингу цін Додатки.docx
Поширити: