ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

Голова комісії: Петро Остапюк
Заступник голови комiсiї: Богдан Ліщинський
Секретар комiсiї: Анастасія Савчук
Члени комісії: Галина Крук, Степан Дмуховський, Мирослав Пущик, Дмитро Фартушок, Дмитро Даренський


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТI, АНТИКОРУПЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ, ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, СПРИЯННЯ ДЕЦЕНТРАЛIЗАЦIЇ, РОЗВИТКУ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА, СВОБОДИ СЛОВА ТА IНФОРМАЦIЇ

Голова комісії: Софія Майданович
Заступник голови комiсiї: Наталія Курінна


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ, ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ТА ПРИВАТИЗАЦIЇ

Голова комісії: Петро Василишин
Заступник голови комiсiї: Віталій Гаманюк
Секретар комiсiї: Павло Гоц
Члени комісії: Андрій Войтович, Володимир Микитюк, Григорій Шевчук, Богдан Твардовський


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ МIСТОБУДУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВIДНОСИН ТА АДМIНIСТРАТИВНО-ТЕРИТОРIАЛЬНОГО УСТРОЮ

Голова комісії: Петро Пилипчук
Заступник голови комiсiї: Богдан Ляховський
Секретар комiсiї: Роман Запісоцький
Члени комісії: Володимир Кашуба, Олег Шеремета, Сергій Кулаковський, Олександр Прібега, Богдан Закала


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ, ОСВIТИ КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОГО ВIДРОДЖЕННЯ, СIМ’Ї, МОЛОДI ТА СПОРТУ

Голова комісії: Іван Кудрик
Заступник голови комiсiї: Василина Тимечко
Секретар комiсiї: Наталія Курівчак
Члени комісії: Іванна Лозинська


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТОРГIВЛI I ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Голова комісії:Ганна Колтакова
Заступник голови комiсiї: Валентина Левкун
Секретар комiсiї: Василь Подлецький


ПОСТIЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ (IНВЕСТИЦIЇ, ПРОМИСЛОВIСТЬ, ТРАНСПОРТ, ЗВ`ЯЗОК)

Голова комісії: Михайло Лапець
Заступник голови комiсiї: Сергій Якимчук
Секретар комiсiї: Михайло Дмитрук
Члени комісії: Віталій Риндик


ІНШІ КОМІСІЇ

Поширити: