У питаннях доступу до публічної інформації Червоноградська територіальна громада ,виконавчий комітет Червоноградської міської ради керуються такими нормативно-правовими актами:
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про інформацію»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» із змінами Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року N 4
Рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 19.02.2020 №36 «Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю »


Загальний відділ визначений спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та контролює надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Червоноградського міського голови та апарату Червоноградської територіальної громади, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.


Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами.


Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З питань звернень громадян можна звернутися:

☑️ телефоном: +38(03249)3-20-24
☑️ факсом: +380 (03249)3-23-50
☑️ письмово:
за адресою пр. Шевченка,19, м. Червоноград, Львівської 80100 (або подати його через Приймальню розташовану на І поверсі адмінбудинку Червоноградської міської ради за адресою: пр. Шевченка,19, м. Червоноград,
або заповнити форму для подання письмового інформаційного запиту: (завантажити бланк у форматі PDF).
☑️ електронною поштою: chervonogradmvk@loda.gov.ua;


Просимо взяти до уваги, що з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції особистий прийом громадян Червоноградським міським головою тимчасово припинено.
Плата за надання інформації
Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Додаток до рiшення виконавчого комiтету19.02.2020 № 36
Розмiр фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю

Послуга, що надається
Граничнi норми витрат
Копiювання або друк копiй документiв формату А4 та меншого розмiру (в тому числi двостороннiй друк) 0,2 вiдсотка розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за виготовлення однiєї сторiнки
Копiювання або друк копiй документiв формату А3 та бiльшого розмiру (в тому числi двостороннiй друк) 0,3 вiдсотка розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за виготовлення однiєї сторiнки
Копiювання або друк копiй документiв будь-якого формату, якщо в документах поряд з вiдкритою iнформацiєю мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що потребує її вiдокремлення, приховування тощо (в тому числi двостороннiй друк) 0,5 вiдсотка розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за виготовлення однiєї сторiнки
Виготовлення цифрових копiй документiв шляхом сканування 0,1 вiдсотка розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за сканування однiєї сторiнки


Примiтка. Розмiр прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за виготовлення однiєї сторiнки встановлюється на дату копiювання або друку документiв.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Поширити: